Barnehagen vår

Velkommen til Espira Husebyparken barnehage!

Espira Husebyparken er en liten barnehage med plass til 25 barn. Vi har delt barna inn i to avdelinger;  Rompetrollan for barn 0-3 år og Froskan for barn 3-6 år. Begge gruppene har hver sin pedagog og pedagogiske medarbeidere.

Barnehagen ligger ca. 5 minutters kjøring fra Farsund sentrum. Vi er godt skjermet fra trafikk i naturskjønne omgivelser med flott skog, idrettsanlegg og kort vei til stranda.
Barnehagen har et fint uteområde. Vi går mye på tur og de flotte omgivelsene med skog og strand blir brukt i all slags vær gjennom hele året. Det gir mange muligheter til opplevelser, fysisk utfoldelse, erfaring/læring og ikke minst glede. I tillegg har vi ei flott grillhytte som vi bruker jevnlig.

Vi bruker lokalmiljøet i flere sammenhenger. Vi går på biblioteket, til byen, til andre barnehager, på butikken osv. Vi er også på lengre turer slik at barna får nye opplevelser og inntrykk fra nye steder. Vi varierer mellom å gå sammen alle, eller i mindre grupper. Vi mener det er viktig at barna til en viss grad kan orientere seg i nærområdet, og vi mener også at barna da blir tryggere i nye omgivelser.

Vår visjon er at barnehagen skal være «Et godt sted å være». Dette gjelder både barna, de ansatte og foreldrene. Grunnleggende i vårt arbeid er å skape trygghet, humor og glede.

Barnas lek preger hverdagen, og barna er i stor grad med på å bestemme hvordan de vil bruke dagen sin. Vi synes det er viktig å være spontane, og ta fatt i det barna er opptatt av her og nå. Både barn og foreldre skal oppleve å bli møtt med respekt, omsorg, og det å bli tatt på alvor.

 

 

Personvern